Doorgaan naar inhoud
Zoeken
Waar bent u naar op zoek?
Bekijk onze veelgestelde vragen.
Menu
Menigte

Onze visie

Jij en ik. Samen WIJ. WIJ zien de mens, zijn levensuitdagingen en zijn regie als onderdeel van de maatschappij waarin we ons bewegen. In de begeleiding én het werk staan we naast elkaar, zijn we gelijkwaardig en ligt de focus op wat goed gaat. Zo gaan WIJ voor passende begeleiding om ieders bijdrage haalbaar en betaalbaar te houden.

Deze visie vertaalt zich naar ons handelen ten aanzien van vier thema's die voor ons belangrijk zijn: 

  • Cliënten;
  • Medewerkers;
  • Organisatie;
  • Maatschappij.

WIJ: Cliënten

Wij zien elk mens als onderdeel van de samenleving. Onze begeleiding is gericht op het verbeteren van het vermogen van mensen om met fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan. Fundamenteel in onze werkwijze is het gezamenlijk opstellen van een ontwikkelingsplan met realistische doelen en verwachtingen van en naar elkaar. Tegenslag, lijden en kwetsbare momenten horen nadrukkelijk bij het leven. Eigen regie is ons uitgangspunt: ‘Wat kan je zelf, wat kan je informele netwerk en wat kan onze begeleiding daar nog aan toevoegen?’ 

Voor passende begeleiding is het gebruik van de juiste kennis cruciaal. Daarom werken we volgens beproefde methodes. Gedreven door het gedachtegoed van Positieve Gezondheid, werken wij Systeem- en Oplossingsgericht. Dit houdt in dat we werken vanuit compassie en gelijkwaardigheid. We luisteren zonder oordeel, zijn ons ervan bewust dat menselijk gedrag uit tal van factoren bestaat en bekijken ontregeling daarom in de context van het leven. We denken van nature in mogelijkheden en kansen en versterken dat wat goed gaat. Onze ambulant begeleiders focussen minder op problemen, maar onderzoeken samen met de cliënt de gewenste situatie: ‘Waar wil je naartoe, wat wil je bereiken, waar word je gelukkig van?’. 

Door het vergroten van hoop, weerbaarheid en zelfvertrouwen wordt de (veer)kracht van cliënten versterkt. Ook wanneer er dingen in het leven zijn die niet over gaan (zoals een specifieke beperking), kijken we samen naar een zo goed mogelijke manier om ermee om te gaan: ‘Wat kan wél, wat maakt het leven de moeite waard?’ 

We schalen af waar kan, we schalen op waar nodig en zetten daarvoor alternatieve mogelijkheden binnen de directe en/of nabije omgeving actief in. We verstevigen de basis van onze cliënten door samen met naasten en voorliggende voorzieningen de verantwoordelijkheid voor kwetsbaarheid te dragen. Daarmee zetten we in op een duurzame oplossing, waarbij de cliënt een vangnet vindt in het eigen systeem als het leven opnieuw weerbarstig is.
 

WIJ: Medewerkers

Wij gaan met elkaar om, zoals we met cliënten om gaan; vanuit gelijkwaardigheid en verbinding. We zijn verwelkomend naar elkaar en kijken met een nieuwsgierige blik en zonder oordeel. Medewerkers ervaren de gezamenlijke missie als waardevol. Door samensturing is ieders bijdrage van belang bij het realiseren van de visie.

Onze kracht zit in onze openheid en ons bewust zijn, ook van eigen waarden en overtuigingen. Door een basis van vertrouwen, durven we elkaar uit te dagen om steeds beter te worden met bijvoorbeeld intervisie, supervisie en scholing. Hierbij ondersteunen we elkaar en vieren we successen. Dit helpt ons leren, verder groeien en geeft ons de mogelijkheid om het maximale uit onszelf te halen.

We hebben samen plezier ondanks de uitdagingen en het soms pittige werk.
 

WIJ: Organisatie

Wij zijn een platte organisatie met veerkrachtige, vitale en tevreden medewerkers. Wij zijn een werkgever die past bij deze tijd. Collega’s met leidinggevende functies tonen waardering en geven autonomie. We onderzoeken hoe het wél kan en focussen op de tekenen van vooruitgang. Onze medewerkers ervaren regelruimte, zij voelen zich bekwaam, ondersteund en gezien. 

Met een actieve groeistrategie, lage administratieve lasten en vitale, duurzaam inzetbare medewerkers brengen we de kosten en baten in evenwicht. Relevante regelingen zijn helder beschreven en makkelijk vindbaar.
 

WIJ: Maatschappij

Wij zijn wendbaar en werken makkelijk samen met behandelingsorganisaties, gemeenten en netwerkpartners. Met elkaar voelen we regionale binding en een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor mensen.

Als betrouwbare partner zijn we ons bewust van onze maatschappelijke opdracht om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden en de mens als onderdeel van de maatschappij te zien. We verantwoorden ons actief.

We hebben een herkenbaar en sterk profiel. Relevante partners kennen ons en weten dat wij een realistische kijk hebben op in- en uitstroom.