Doorgaan naar inhoud
Zoeken
Waar bent u naar op zoek?
Bekijk onze veelgestelde vragen.
Menu

Locatie Flevoland

Icare Thuisbegeleiding team Flevoland is actief in Dronten en Lelystad. Wij bieden passende begeleiding bij cliënten thuis op het gebied van psychische en/of sociale kwetsbaarheid, opvoedondersteuning en aan mensen met een licht verstandelijke beperking, autisme of dementie.

Lelystad

In Lelystad zijn er mogelijkheden om op een beschikking vanuit de Wmo begeleiding te krijgen. Dit loopt via het sociaal wijkteam waar jouw hulpvraag door de hoofdaannemers uitgezet wordt naar onderaannemers. Daar is Icare Thuisbegeleiding er één van. De twee hoofdaannemers zijn Kwintes en Woonzorg Flevoland.

Ernstig ontregelde huishoudens
Onze begeleiding wordt ook ingezet vanuit een subsidie die rechtstreeks van de gemeente komt. Dit geldt alleen voor ernstig ontregelde huishoudens. Om van deze subsidie gebruik te kunnen maken, moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Tijdens de intake door de coördinator maken we een inschatting of je hiervoor in aanmerking komt. 

Icare Thuisbegeleiding team Flevoland biedt in Lelystad geen begeleiding in casussen die specifiek op jeugd en/of statushouders zijn gericht.
 

Dronten

In Dronten zijn er mogelijkheden om op een beschikking vanuit de Wmo begeleiding te krijgen. Bij Icare Thuisbegeleiding kunnen mensen terecht die, in overleg met een van de gemeentelijke gidsen, één van de hieronder genoemde profielen hebben gekregen:

  • Profiel 12:  Ouderen
  • Profiel 13:  Somatisch
  • Profiel 14:  Psychosociaal
  • Profiel 15:  Stoornis in het autisme spectrum

Jeugd
Opvoeden is een kunst en daar kun je soms best een beetje hulp, begeleiding en ondersteuning bij nodig hebben. De begeleider komt aan huis en helpt bij het vergroten van de opvoedingsvaardigheden, inzicht in ontwikkelingsfases van kinderen en hoe opvoeding, verzorging en huishouden gecombineerd kunnen worden. Deze begeleiding kan je helpen om weer balans in je gezin te krijgen. Via de jeugdwetbeschikking of vanuit de Wmo kan Icare Thuisbegeleiding ondersteuning bieden.

Statushouders
Icare Thuisbegeleiding biedt praktische ondersteuning in het dagelijks leven en opvoeding van de kinderen, afgestemd op de culturele achtergrond van de cliënt(en). De beschikking Jeugdwet verloopt via de gemeente.


Contactgegevens

Telefoon: 0522 277 601
E-mail: flevoland@icaretbg.nl
Coördinatoren: Eva Pronk 
Bereikbaarheid team: maandag t/m donderdag tijdens kantooruren.