Doorgaan naar inhoud
Zoeken
Waar bent u naar op zoek?
Bekijk onze veelgestelde vragen.
Menu

Wat is jouw rol als lid van de cliëntenraad

Jouw medezeggenschap (als cliënt van Icare Thuisbegeleiding) over onderwerpen die onze cliënten aangaan, vinden wij belangrijk. Daarom werken we aan een cliëntenraad voor Icare Thuisbegeleiding.

We zoeken nog nieuwe leden. Op deze pagina lees je wanneer en hoe je lid kunt worden en wat er van je verwacht wordt.  

Word lid van de cliëntenraad.

Wat is een cliëntenraad?

Een cliëntenraad is een groep (ex) cliënten, familieleden of mensen die maatschappelijk betrokken zijn bij de Icare Thuisbegeleiding cliënt. Als vormen samen een raad die opkomt voor de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten van Icare Thuisbegeleiding. De cliëntenraad overlegt regelmatig met de directeur over het beleid. Als lid van de cliëntenraad heb je instemmingsrecht. Samen met de andere leden kan je goedkeuring of afkeuring geven over de werkwijze van de organisatie. Denk bijvoorbeeld aan een aanpassing in  de klachtenregeling of over het toevoegen een nieuwe doelgroep cliënten. Naast het instemmingsrecht heb je ook een adviesrecht. De directeur vraagt bijvoorbeeld aan de leden advies over belangrijke wijzigingen in of voor de organisatie.

De cliëntenraad van Icare Thuisbegeleiding bestaat uit minimaal drie leden en één voorzitter. Eén van de leden van de cliëntenraad vertegenwoordigd Icare Thuisbegeleiding in de centrale cliëntenraad van Espria.


Ben jij de persoon die de cliëntenraad zoekt? 

De cliëntenraad zoekt betrokken en gemotiveerde leden met doorzettingsvermogen. Je kan een cliënt van Icare Thuisbegeleiding zijn of bijvoorbeeld een ouder of partner van een cliënt zijn.

Als lid of voorzitter vraagt de raad het volgende: 

 • Je bent een cliënt van Icare Thuisbegeleiding of een ouder/partner van een cliënt van Icare Thuisbegeleiding.
 • Je bent in staat om onderscheid te maken tussen cliëntenbelang en de belang(en) van Icare Thuisbegeleiding.
 • Je hebt affiniteit met onze doelgroep (LVG, Niet aangeboren hersenletsel, autisme, dementie, psychosociale kwetsbaarheid, AZC).
 • Je beschikt over sociale en communicatieve vaardigheden.
 • Je kan omgaan met vertrouwelijke informatie.
 • Je bent in staat om inhoudelijke beleidsnotities te lezen en hierover een mening te vormen vanuit cliëntenperspectief.

Voor de rol van voorzitter is het belangrijk dat je: 

 • leiding kan geven aan de vergadering;
 • het vermogen hebt om de leden te stimuleren tot een bijdrage;
 • in staat bent om een functionele samenwerkingsrelatie met directie op te bouwen;
 • in staat kan zijn om de belangen van de cliëntenraad te behartigen;
 • de cliëntenraad extern kan vertegenwoordigen;
 • in staat bent om overzicht en inzicht te (ver)krijgen in de ontwikkelingen binnen Icare Thuisbegeleiding.

Voor beide rollen is het van belang dat je voldoende tijd hebt om enkele uren per maand te besteden aan voorbereiding of uitzoekwerk. Specifieke kennis op een bepaald terrein is wenselijk; bijvoorbeeld financieel-economische, juridische, beleidsmatige en/of administratieve kennis. Daarnaast ben je, naar verwachting, één keer per zes weken aanwezig bij de vergadering van de cliëntenraad. Als lid van de cliëntenraad vertegenwoordig je de cliënten in het gehele werkgebied. Van Groningen tot en met de Veluwe en van Flevoland tot en met Emmen.

Enthousiast geworden? Vul het formulier dan snel in. 


Selectieprocedure

Heb jij interesse als lid van de cliëntenraad Icare Thuisbegeleiding? Vul dan het formulier in. Op basis van deskundigheid en belangstelling vindt er eerst een selectie plaats.

Word jij geselecteerd dan word je uitgenodigd voor een gesprek in Meppel. Op basis van dit gesprek nemen wij het besluit om je tot lid te benoemen. De benoeming wordt bevestigd door middel van een schriftelijke overeenkomst tussen jou en Icare Thuisbegeleiding. De leden van de cliëntenraad worden benoemd voor een periode van vier jaar. De leden kunnen na vier jaar één keer worden herbenoemd. Je bent dus minimaal vier jaar lid of maximaal twee keer vier jaar.  

De cliëntenraad heeft ook een voorzitter nodig. Bij het invullen van het formulier kan je aangeven of jouw voorkeur uitgaat naar de rol van voorzitter. Op voordracht van de cliëntenraad Icare Thuisbegeleiding wordt dan een voorzitter uit het midden van de cliëntenraad benoemd.