Doorgaan naar inhoud
Zoeken
Waar bent u naar op zoek?
Bekijk onze veelgestelde vragen.
Menu
Clientenraad (1)

Cliëntenraad

Het bestaan van de cliëntenraad is een wettelijk recht en vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). De cliëntenraad probeert een goede afweging te maken tussen de belangen van cliënten én de belangen van de organisatie.

In de wet worden drie mogelijke manieren genoemd om de medezeggenschap uit te oefenen:

  1. Adviesrecht;
  2. Instemmingsrecht;
  3. Het geven van ongevraagd advies. 

De cliëntenraad behartigt de belangen van cliënten en adviseert over allerlei onderwerpen die voor jou als cliënt of verwant belangrijk zijn. 

Oprichting eigen cliëntenraad

Wij vinden een cliëntenraad belangrijk. Het helpt ons om de kwaliteit van de begeleiding en organisatie te verbeteren. Icare Thuisbegeleiding streeft er naar een eigen cliëntenraad in te richten. Tot die tijd kunnen onze cliënten terecht bij de cliëntenraad van Icare en De Trans. Een afvaardiging van deze cliëntenraden maakt deel uit van de centrale cliëntenraad van Espria. Deze raad heeft rechtstreeks contact met de Raad van Bestuur van Espria en houdt zich bezig met de Espria-brede aangelegenheden en het beleid.


Wij leren van jouw signalen

De cliëntenraad wil graag haar taken goed uitvoeren, daarvoor ontvangt de cliëntenraad graag signalen en ideeën. De cliëntenraad kan niet ingaan op individuele klachten, daarvoor kan je terecht bij de klachtenfunctionaris of de vertrouwenspersoon. De cliëntenraad kan jouw belangen beter behartigen als jij jouw ideeën, signalen en wensen aan hen laat weten. Dat kan door een mail te sturen naar: