Doorgaan naar inhoud
Zoeken
Waar bent u naar op zoek?
Bekijk onze veelgestelde vragen.
Menu

Dit is Icare Thuisbegeleiding

We begeleiden mensen naar een optimaal haalbare zelfstandigheid in de thuissituatie. In samenspraak met cliënt en netwerkpartners schalen we af waar dat kan en schalen we alleen op waar nodig. Zo houden we onze begeleiding betaalbaar en toegankelijk.

Tijdens de begeleiding ligt de focus op wat de cliënt wél kan. De vraag van de cliënt staat centraal en de regie ligt, in principe, bij de cliënt. Door te werken volgens de beproefde methode systeem- en oplossingsgericht werken, bereiken we effectiever resultaten. Wij investeren continue in kwaliteit van de begeleiding en medewerkers om zo de beste partner in de begeleiding van kwetsbare mensen en gezinnen te zijn en te blijven.

Dit doen wij:

  • op het gebied van opvoedondersteuning;
  • aan mensen met een psychische en/of sociale kwetsbaarheid;
  • aan mensen met een licht verstandelijke beperking;
  • aan mensen met autisme en/of dementie. 

Wij werken vanuit deze kernwaarden

Open

We vertellen het hele verhaal, ook waar we zelf nog verbeterslagen willen maken. Vanuit vertrouwen zijn we eerlijk en kwetsbaar.

Eigen regie

Waar iemand de verantwoordelijkheid kan nemen, nemen wij die niet. Dit geldt voor cliënten, collega’s en netwerkpartners. Bij de begeleiding is eigen regie het uitgangspunt.

Samen

Wij handelen vanuit verbondenheid met alle betrokkenen en onszelf. We zijn ons bewust dat goede begeleiding nooit alleen tot stand komt.

Lerend

We dagen uit en faciliteren het bereiken van de uitdaging. Fouten horen bij leren. Met lef experimenteren we. We reflecteren op ons handelen en vragen actief feedback om te verbeteren.

Oog Visie

Onze visie

Wij hebben een heldere kijk op het bestaansrecht van Icare Thuisbegeleiding. Dat is vertaald in onze visie. 

Hier kom je Icare Thuisbegeleiding tegen

Wij zijn actief van Groningen tot op de Veluwe en van Lelystad tot aan Emmen en werken intensief samen met aanbieders van behandelingen om de zorg toegankelijk te houden. De financiering van onze begeleiding valt onder de Jeugdwet, Wlz, gemeentelijke subsidies en de Wmo.

Icare Thuisbegeleiding is onderdeel van Espria.