Doorgaan naar inhoud
Zoeken
Waar bent u naar op zoek?
Bekijk onze veelgestelde vragen.
Menu

Cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang

Als je te maken hebt met onvrijwillige zorg (de Wet zorg en dwang, Wzd), heb je recht op bijstand door een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon Wzd. De Wzd geldt voor mensen met een verstandelijke beperking, psychogeriatrische aandoening (zoals dementie), voor mensen met het syndroom van Korsakov, de ziekte van Huntington of niet-aangeboren hersenletsel.

Het uitgangspunt is dat Icare Thuisbegeleiding geen onvrijwillige zorg inzet, tenzij het risico op een onveilige situatie te groot is. Dit betekent dat er begeleiding geboden mag worden waar jij, als cliënt, het niet mee eens bent. Maar dit mag alleen als alle alternatieven zijn onderzocht en er geen alternatieve mogelijkheden zijn. 

Wanneer er sprake is van onvrijwillige begeleiding en je hebt daar vragen over, of een klacht, dan kan je contact opnemen met de cliëntvertrouwenspersoon Wzd. Zij luisteren naar jou en geven informatie en uitleg over jouw rechten. Ze helpen jou bij de klacht.

Klik op een van onderstaande blokken voor de contactgegevens van de cliëntvertrouwenspersoon in jouw regio
Meisje

Cliëntvertrouwenspersoon jongeren

Ben je jonger dan 18 jaar en heb je vragen of klachten over onze hulp en wil je hierover praten met iemand van buiten Icare Thuisbegeleiding? Dan kun je contact opnemen met een onafhankelijke vertrouwenspersoon Jeugd. Hij/zij luistert naar je verhaal, informeert je over je rechten en zoekt samen met jou naar oplossingen. Ook kan de vertrouwenspersoon je helpen bij het schrijven en indienen van een klacht. 

Het Advies- en klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) en Zorgbelang voeren de functie vertrouwenspersoon in samenwerking uit.

Contact

De vertrouwenspersoon is te bereiken via: