Doorgaan naar inhoud
Zoeken
Waar bent u naar op zoek?
Bekijk onze veelgestelde vragen.
Menu

De in- en exclusiecriteria van Icare Thuisbegeleiding

Bij Icare Thuisbegeleiding komen soms aanvragen binnen waarbij niet duidelijk is of de vraag past binnen het product Thuisbegeleiding. Het beleid 'In- en exclusiecriteria' geeft hierin richting. Tevens biedt dit beleid handvatten om tijdens het bieden van begeleiding bewust te zijn of we nog steeds de begeleiding bieden die past binnen de in- en exclusiecriteria van Icare Thuisbegeleiding.

Cliënten

Bij Icare Thuisbegeleiding zijn cliënten met alle grondslagen welkom. Toch kunnen de doelgroepen per gemeente/regio verschillend zijn. Dit heeft te maken met twee oorzaken: 

  • De contracten van een gemeente, sommige gemeenten sluiten bepaalde grondslagen uit voor Icare TBG, zoals mensen woonachtig in een AZC en mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).   

  • In bepaalde regio’s werken collega’s met een bepaalde expertise, waar een andere regio dit niet heeft.  

Verder geldt voor heel Icare Thuisbegeleiding dat onze praktische en laagdrempelige begeleiding bestemd is voor cliënten van alle leeftijden (0 tot 100 jaar). Hierbij is de hulpvraag van de cliënt leidend en wordt uitsluitend vrijwillige hulpverlening geboden. Acuut onveilige situaties zijn niet passend binnen Icare Thuisbegeleiding.

Begeleiding

Icare Thuisbegeleiding biedt praktische begeleiding doormiddel van het geven van handvatten. Bij alle cliënten kijken wij naar de eigen regie van de cliënt in afstemming tot zijn/haar draagkracht en netwerk. Het doel is dat cliënten samen met hun netwerk weer voldoende zelfredzaam zijn, waarbij eventueel samen wordt gekeken welke voorliggende voorzieningen hierin ondersteunend zijn. Hiermee maken wij onszelf duurzaam overbodig. We schalen af waar kan, en indien nodig schalen we op richting een andere zorgaanbieder. In het begin van de begeleiding kan er mogelijk tijdelijk sprake zijn van overnemen. We stoppen met de begeleiding als er vanuit het product thuisbegeleiding geen doelen meer te behalen zijn.

Jeugd

Icare Thuisbegeleiding biedt begeleiding aan gezinnen met een ongecompliceerde hulpvraag bij gezinnen met enkelvoudige- en complexe problemen. Ongecompliceerde opvoedingsondersteuning past binnen onze begeleiding met mogelijke inzet van Video Home Training. Bijvoorbeeld als ouders willen leren hoe zij hun kind naar bed kunnen brengen of structuur aanbrengen. Opvoedondersteuning wordt aan ouders geboden waardoor begeleiders niet alleen met de kinderen zijn. Wij schalen op naar- of werken samen met specialistische zorgaanbieders indien de hulpvraag complexer en meervoudig is / wordt.

Icare Thuisbegeleiding biedt geen kindercoaching. Een aantal collega’s zijn geschoold voor kindercoaching. De medewerkers die de scholing kindercoaching hebben gevolgd kunnen hun kennis en ervaringen uiteraard wel gebruiken (hoe om te gaan met jeugd) in het geven van begeleiding.

Werktijden

Er wordt begeleiding geboden op werkdagen tussen 7.00-20.00 uur. 

Als er begeleiding wordt geboden tijdens een maaltijd van een cliënt, maakt de medewerker een professionele afweging of mee eten gewenst is en ten goede komt aan de begeleiding (bijvoorbeeld als middel om contact te krijgen i.v.m. cultuur). Medewerkers eten niet structureel met cliënten mee. 

Vrijwillige hulpverlening

Icare Thuisbegeleiding biedt vrijwillige hulpverlening, waarbij samenwerking met de cliënt noodzakelijk is. Tijdens het bieden van begeleiding blijft de begeleider altijd bewust dat er geen sprake is onvrijwillige begeleiding. Wanneer er geen sprake (meer) is van een samenwerking tussen cliënt en begeleider, wordt de begeleiding afgesloten, omdat Icare Thuisbegeleiding geen onvrijwillige hulpverlening biedt.  

Vervoer

Icare Thuisbegeleiding vervoert geen cliënten in een eigen auto, om onverzekerde situaties te voorkomen. Bij vervoer kijken we naar voorliggende voorzieningen. Bij benodigd vervoer is een Wmo-pas voorliggend en mogelijk kan een cliënt zelf met een taxi reizen, wanneer een cliënt begeleiding nodig heeft bij het vervoer kan de medewerker met de cliënt meerijden in de taxi.  

Verslaving

Icare Thuisbegeleiding kan begeleiding bieden aan cliënten met verslaving rondom behandeling (dus voor, tijdens of na de behandeling). Bij cliënten met een verslaving bieden we uitsluitend begeleiding als er concrete doelen vanuit de cliënt, behandelaar of de gemeente zijn waaraan gewerkt moet worden. Voor de verslaving an sich zijn andere instanties toereikend. Wanneer de verslaving van een cliënt structureel een belemmerende/storende factor vormt voor de begeleiding wordt het signaal gegeven om op te schalen.

Persoonlijke verzorging

Icare Thuisbegeleiding biedt begeleiding op het gebied van persoonlijke verzorging voor het motiveren en activeren van de zelfverzorging. Bij gezinnen kan aan ouders begeleiding geboden worden bij de persoonlijke verzorging aan hun kind, bijvoorbeeld als een ouder begeleiding/aansturing nodig heeft om zijn/haar kind te douchen. De ouder dient bij deze begeleiding altijd zelf aanwezig te zijn.

Administratie en privé-eigendommen

Icare Thuisbegeleiding kan begeleiding bieden bij praktische hulpvragen, zoals het ordenen van de administratie. Icare Thuisbegeleiding medewerkers hebben geen privé-eigendommen van cliënten (tijdelijk) in hun bezit, ook geen administratie papieren. Begeleidingsvragen omtrent administratie zijn enkel praktisch van aard, Icare Thuisbegeleiding zal geen belastingaanvragen doen, geen geldzaken van cliënten regelen, geen bankpasjes beheren en kan niet met het geld van cliënten dingen kopen. Medewerkers zijn niet in het bezit van sleutels van cliënten. Bijvoorbeeld: als een cliënt in het ziekenhuis is opgenomen, gaat een medewerker niet naar het huis van de cliënt om spullen op te halen voor de cliënt. 

Voorliggende voorziening

Icare Thuisbegeleiding schaalt waar mogelijk de begeleiding af indien er passende voorliggende voorzieningen zijn. Als in de gemeente geen voorliggende voorzieningen aanwezig zijn, wordt dit bij de opdrachtgever/gemeente teruggelegd. Voorbeelden van voorliggende voorzieningen zijn vervoers-, oppas- en boodschappendienst.

Meer informatie

Wanneer er vragen zijn over bovenstaande in- en exclusiecriteria kunt u contact opnemen met de coördinator van het betreffende team.