Doorgaan naar inhoud
Zoeken
Waar bent u naar op zoek?
Bekijk onze veelgestelde vragen.
Menu

Wil je gebruik maken van onze begeleiding?

Zoek je begeleiding voor jezelf of voor iemand anders? Neem contact met ons op, wij helpen je graag. Hieronder lees je welke mogelijkheden er zijn en of je begeleiding kunt krijgen. In onze algemene voorwaarden lees je wat we van elkaar verwachten als je kiest voor begeleiding via ons.
Je kan ook direct contact opnemen met jouw gemeente voor jouw vraag om begeleiding.  

Begeleiding thuis is geregeld via verschillende wetten. Hieronder lees je de mogelijkheden. 

Somber Meisje Op Kamer

Jeugdwet

Voor kinderen en jongeren is er de Jeugdwet. In deze wet is bijna alle zorg en ondersteuning geregeld voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor jeugdhulp vanuit de Jeugdwet met als doel dat jeugdigen veilig kunnen opgroeien. Jeugdzorgorganisaties helpen kinderen, jongeren en hun ouders daarbij. 

Soms is voor jeugd ook ondersteuning vanuit de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg voor jeugd of de Wmo jeugd aan de orde. 

De Jeugdwet bepaalt dat gemeenten bestuurlijk en financieel verantwoordelijk zijn voor alle vormen van jeugdhulp/-zorg. Lees veelgestelde vragen en antwoorden over (de rol van de gemeente) bij Jeugdwet op de website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Bezoek de website van jouw gemeente voor meer informatie over jeugdhulp in jouw regio. Of neem telefonisch contact op met jouw gemeente.

Roelof En Anneke Bos Ambulant

Wet langdurige zorg

De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen met een beperking of chronische ziekte die blijvend begeleiding nodig hebben om de zelfredzaamheid te bevorderen, behouden of te compenseren. De begeleiding richt zich op de lichamelijke, cognitieve en psychische mogelijkheden die de cliënt helpt om binnen de persoonlijke levenssfeer te functioneren. Denk aan het oefenen met vaardigheden of het aanbrengen van structuur in de dagelijks leven. Ook praktische ondersteuning is mogelijk. 

Om in aanmerking te komen voor Wlz-zorg is een verwijzing nodig van het CIZ. Meer informatie hierover lees je op de website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Stel Met Begeleider

Wet maatschappelijke ondersteuning

De gemeente geeft ondersteuning via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) met als doel dat inwoners zelfstandig blijven wonen. Kan je niet op eigen kracht zelfredzaam zijn dan kan je bij jouw gemeente terecht voor ondersteuning. Wanneer je je meldt voor het verzoek om ondersteuning, dan bekijkt jouw gemeente eerst je persoonlijke situatie. Op die manier bepalen zij welke ondersteuning het beste aansluit op jouw hulpvraag. Dit wordt ook wel maatwerkvoorziening genoemd. 

Aanvragen van Wmo loopt via het sociale wijkteam of het Wmo-loket van jouw gemeente. Dit verschilt per gemeente. Heb je vragen? Meer informatie over Wmo staat op de website van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport of bezoek de website van jouw gemeente.

Subsidie

Subsidies

In een aantal gemeentes bieden wij begeleiding op basis van een subsidie, hiervoor is geen indicatie/beschikking nodig. Neem contact op met het team werkzaam in jouw gemeente voor vragen en meer informatie.