Doorgaan naar inhoud
Zoeken
Waar bent u naar op zoek?
Bekijk onze veelgestelde vragen.
Menu

Informatie over de begeleiding

Lees hier de informatie die voor jou nuttig kan zijn wanneer je overweegt om te kiezen voor begeleiding van Icare Thuisbegeleiding. De voor jou belangrijkste informatie staat hier kort beschreven. Wil je meer weten over een bepaald onderwerp, dan kan je op de betreffende link klikken.

1. Begeleidingsplan en algemene voorwaarden

De ambulant begeleider maakt samen met jou een begeleidingsplan. Dit bepaalt welke begeleiding wordt geleverd en is gebaseerd op de indicatie. Bij het starten van de begeleiding ontstaat er een overkomst tussen Icare Thuisbegeleiding en jouzelf en zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Met het ontvangen van de begeleiding, stem je in met deze voorwaarden. Je kan je ambulant begeleider vragen de voorwaarden via Caren te lezen.

2. Caren zorgt

Je ontvangt van de ambulant begeleider een brief over het digitale zorgdossier Caren. Met dit systeem kan jij je eigen dossier inzien.
Klik hier voor het privacy beleid van Icare. Deze zijn ook van toepassing voor Icare Thuisbegeleiding.

3. Cliëntondersteuning

Je kan gratis cliëntondersteuning ontvangen. Een cliëntondersteuner kan meegaan naar gesprekken en helpt de weg te vinden in de regels en organisaties en biedt een luisterend oor.
Klik hier voor meer informatie over cliëntondersteuning en hoe je met de ondersteuners in contact kan komen.

4. Onveilige thuissituatie

Het kan voorkomen dat je thuissituatie niet veilig voor je is. In dat geval zal de ambulant begeleider samen met jou kijken wat er nodig is om de veiligheid weer terug te brengen. Hiervoor kan er overlegd worden met collega’s of advies worden gevraagd bij Veilig Thuis. Wanneer je jonger bent dan 23 jaar, kan er daarnaast een signaal worden gemaakt in de verwijsindex. De verwijsindex is een digitaal systeem waarin jongeren gemeld worden waarbij sprake is van een sterk vermoeden dat de ontwikkeling in gevaar is. Met behulp van dit systeem kunnen mensen uit bijvoorbeeld de zorg en het onderwijs die betrokken bij de jongere zijn, samen de best mogelijke begeleiding bieden. Wanneer deze stappen worden gezet, zal de ambulant begeleider dit altijd met je bespreken.

5. Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon voor jongeren tot en met 18 jaar

Ben je 18 jaar of jonger en heb je vragen of klachten over onze begeleiding en wil je hierover praten met iemand buiten Icare Thuisbegeleiding? Dan kan je contact opnemen met een onafhankelijke vertrouwenspersoon Jeugd via 088 555 1000 of info@akj.nl. Het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) en Zorgbelang voeren in samenwerking met elkaar de functie vertrouwenspersoon uit.
Kijk voor meer op www.akj.nl of bekijk hier de folder voor jongeren.

Vertrouwenspersoon Wet zorg en dwang

Als je te maken hebt met onvrijwillige zorg, de Wet zorg en dwang (Wzd), heb je recht op bijstand door een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon Wzd. De Wzd geldt voor mensen met een verstandelijke beperking, psychogeriatrische aandoening (zoals dementie), voor mensen met het syndroom van Korsakov, de ziekte van Huntington of niet-aangeboren hersenletsel. Wanneer er sprake is van onvrijwillige begeleiding en je hebt daar vragen of een klacht over, dan kan je contact opnemen met de cliëntvertrouwenspersoon Wzd.
Klik hier voor de gegevens van Wzd-vertrouwenspersonen.

6. Klachtenregeling

Als je een klacht hebt, bespreek je dit eerst met je ambulant begeleider of haar leidinggevende. Kom je samen niet tot een oplossing of wil je de klacht met iemand anders bespreken? Stuur dan een klacht naar de directie of neem contact op met de onafhankelijke klachtenfunctionaris Willeke.
Klik hier voor meer informatie over de klachtenregeling en contactgegevens van de klachtenfunctionaris.

7. Cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt de belangen van cliënten en adviseert over allerlei onderwerpen die voor jou als cliënt of verwant belangrijk zijn. Icare Thuisbegeleiding streeft ernaar om in 2023 een eigen cliëntenraad in te richten en werft nieuwe leden. Tot die tijd kan je terecht bij de cliëntenraad van Icare V&V en de Trans:  

Klik hier voor meer informatie over de cliëntenraad van Icare Thuisbegeleiding.

8. Overige onderwerpen

De ambulant begeleider van Icare Thuisbegeleiding geeft mondeling toelichting over de volgende onderwerpen:

  • De bereikbaarheid van Icare Thuisbegeleiding. Caren wordt gebruikt als jouw communicatiemiddel met de ambulant begeleider;
  • In principe wordt er vanuit Icare Thuisbegeleiding gewerkt met twee ambulant begeleiders en na verloop van tijd kan dit wisselen. Dit betekent dat er meerdere ambulant begeleiders bij jou langs kunnen komen;
  • De ambulant begeleider kan niet altijd op jouw gewenste tijd de begeleiding bieden;
  • Wanneer het in jouw situatie nodig is dat video home training wordt ingezet, ontvang je ook daarover informatie.