Doorgaan naar inhoud
Zoeken
Waar bent u naar op zoek?
Bekijk onze veelgestelde vragen.
Menu
Artikel gepubliceerd op 18 april 2023

Succesvolle pilot met het Leger des Heils wordt vervolgd

Icare Thuisbegeleiding en de ambulante jeugdtak van het Leger des Heils zijn in januari 2022 een samenwerkingspilot gestart in de zuidelijke Drentse gemeentes. De pilot is gericht op consultatie en af- en opschalen met een warme overdracht.

Het doel hiervan is voor cliënten passende hulp te regelen en/of cliënten in contact te brengen met instanties die hen de benodigde hulp kunnen geven, om zo de zorg gezamenlijk toegankelijk en betaalbaar te houden. Dit past volledig binnen de visie van Icare Thuisbegeleiding.

Aanleiding van de pilot

Het Leger des Heils zocht een netwerkpartner voor de overname van cliënten wanneer behandeling door hen afgerond kan worden. Dit om te borgen dat cliënten het geleerde tijdens de behandeling thuis blijven toepassen, verder ontwikkelen en als vanzelfsprekende routine in hun dagelijks leven behouden. Omdat Icare Thuisbegeleiding zich positioneert naast de behandeling, vervullen wij deze rol graag. De pilot is vanuit beiden partijen succesvol geëvalueerd. 

De gemeenschappelijk drive van Icare Thuisbegeleiding en het Leger des Heils is om:

  • een extra stap te zetten voor onze cliënten,
  • breder te kijken dan alleen het probleem,
  • gelijkwaardig en met compassie naast de cliënt te blijven staan,
  • en te denken in en vanuit mogelijkheden.

Evaluatie na een jaar pilot

Cliënten ervaren de warme zorgvuldige overdracht tussen ons en het Leger des Heils als positief. Wij  zijn in staat de cliënten snel te plaatsen waarna het Leger des Heils afschaalt en ruimte krijgt voor nieuwe cliënten. Na de overdracht en afsluiting is contact met het Leger des Heils nog steeds mogelijk. Wanneer er vragen zijn of bijzonderheden kunnen partijen de samenwerking opnieuw zoeken.

Beide partijen merkten dat deze samenwerking zich als een olievlek verspreidt naar andere gebieden in Drenthe en daarmee ook succesvol blijkt buiten het pilot gebied. Tijdens een evaluatiebijeenkomst met teammanagers en trajectmanagers van het Leger des Heils en coördinatoren en gedragswetenschappers van Icare Thuisbegeleiding zijn ervaringen vanuit beide organisaties uitgewisseld en is gesproken hoe de samenwerking verder verstevigd, geborgd en breder kan worden getrokken.

Hoe verder

De pilot wordt vervolgd met als doel om een constructieve en langdurige samenwerking te realiseren. Op korte termijn wordt onderzocht of er, naast consultatie en op- en afschalen, een rol is weggelegd voor Icare Thuisbegeleiding in het overbruggen van de wachttijd voor behandeling bij het Leger des Heils.

Meer weten over deze samenwerking? Of zijn er binnen uw organisatie ook vraagstukken waarbij Icare Thuisbegeleiding een rol zou kunnen spelen?