Doorgaan naar inhoud
Zoeken
Waar bent u naar op zoek?
Bekijk onze veelgestelde vragen.
Menu
Artikel gepubliceerd op 25 januari 2024

Start pilot met hoofdaanbieder Dokter Schoonmaak in Emmen

In februari start Icare Thuisbegeleiding een pilot van een half jaar in een samenwerking met hoofdaanbieder Dokter Schoonmaak in Emmen. Een zestal cliënten krijgen momenteel zowel schoonmaakondersteuning vanuit Dokter Schoonmaak, als begeleiding vanuit Icare Thuisbegeleiding.

Tijdens de pilot schalen wij alleen bij deze zes cliënten één enkelvoudige/lichte begeleidingstaak af naar Dokter Schoonmaak. De overige begeleidingsdoelen blijven voor rekening van ons. De huishoudelijk ondersteuners worden hiermee in hun nieuwe rol als praktisch ondersteuner een soort verlengende armconstructie voor de ambulant begeleider.

 

Een idee vanuit Dokter Schoonmaak resulteert in meerdere voordelen voor beide partijen  

In het voorjaar van 2023 ontstond vanuit hoofdaanbieder Dokter Schoonmaak het idee om naast de schoonmaakondersteuning die zij bieden vanuit de Wmo, hun cliënten praktische ondersteuning te bieden bij lichte begeleidingsvragen. In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat een huishoudelijk ondersteuner na het schoonmaken nog een extra half uur blijft als praktisch ondersteuner om enkelvoudige begeleiding te bieden. Hierdoor kan Dokter Schoonmaak haar medewerkers extra uitdaging en ontwikkeling bieden. Icare Thuisbegeleiding ziet voor haar organisatie ook kansen, zoals het beperken van wachtlijsten en meer ruimte voor nieuwe cliënten met complexere begeleidingsbehoeften. Bovendien houden we zo samen de zorg betaalbaar en toegankelijk.

 

Hoe ziet dit er in de praktijk uit?

Het idee van Dokter Schoonmaak sluit aan op de visie van Icare Thuisbegeleiding, namelijk: het normaliseren, waarbij lichte problemen op een zo alledaags mogelijke manier worden opgelost. De kracht van ondersteuning door huishoudelijk ondersteuners ligt in het gewone, in de ongedwongenheid, gelijkwaardig contact van mens tot mens. Bijvoorbeeld een cliënt die begeleiding ontvangt bij het ordenen van de post door Icare Thuisbegeleiding wordt straks door de praktisch ondersteuner hierin ondersteunt.

De huishoudelijk ondersteuners van Dokter Schoonmaak waren nog niet voldoende toegerust om vakkundige lichte ondersteuning te kunnen leveren. Icare Thuisbegeleiding is daarop gevraagd een rol te spelen in hun scholing zodat huishoudelijk ondersteuners op verantwoorde wijze hun aanbod kunnen verbreden. De scholing omvatte onderwerpen als ondersteuning, rapporteren en signaleren.

Gedurende de pilot hebben de praktisch ondersteuner en de ambulant begeleider die meewerken in deze pilot, twee wekelijks contact. Zo kan de ambulant begeleider de ondersteuner verder coachen in de begeleiding. De pilot wordt tussentijds gemonitord. Aan het einde van de pilot volgt een evaluatie om te concluderen wat dit brengt voor cliënten en beide organisaties.

 

Deze voordelen en kansen zien we
  • Het is een nieuwe ontwikkeling en een extra uitdaging voor de huishoudelijk ondersteuners van Dokter Schoonmaak, doordat zij deze nieuwe lichte ondersteuningstaak mogen oppakken.
  • Kleine problemen worden op deze manier zo alledaags mogelijk opgelost, de inzet is daarmee niet zwaarder dan nodig.
  • De wachtlijst bij Icare Thuisbegeleiding wordt beperkt en er is meer ruimte voor complexere ondersteuning. 

 

Zo regelen we zorg anders in, voor nu en in de toekomst 

Om bij te dragen aan toekomstbestendige zorg kan Icare Thuisbegeleiding andere partijen (op weg) helpen, zodat we gezamenlijk in Nederland de zorgkosten laag houden. Het is op lange termijn immers niet haalbaar dat elke hulpvraag door professionele zorgverleners opgepakt wordt. Zo kunnen bijvoorbeeld  sportverenigingen en buurthuizen ook helpen bij een gevoel van somberheid, stress of eenzaamheid. Maar de drempel hiernaar kan voor sommige mensen soms nog hoog voelen. Het mooie van deze pilot is dat de drempel naar huishoudelijk ondersteuners veel lager is, zij komen immers al bij mensen thuis.

Niet elk mens is overigens in staat de ander te helpen. Daar moet je ruimte voor hebben en het moet je liggen maar is iets wat je wel kan leren. Icare Thuisbegeleiding gaat dat in deze pilot ondervangen door de huishoudelijk ondersteuners van Dokter Schoonmaak te leren hoe zij er het best voor de ander kunnen zijn.

Bij vragen over deze pilot kan contact worden opgenomen via info@icaretbg.nl.