Doorgaan naar inhoud
Zoeken
Waar bent u naar op zoek?
Bekijk onze veelgestelde vragen.
Menu
Artikel gepubliceerd op 13 november 2023

Project PGO-GGZ in gemeente Ede gestart

In maart 2023 is er een aanmeldstop door Pro Persona Connect aangekondigd voor Jeugd-GGZ in Ede. De wachtlijsten voor de behandeling van deze doelgroep lopen hiermee op. Het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) heeft aangegeven dat zij een tijdelijke oplossing zien in de laagdrempelige inzet van thuisbegeleiders/Praktische Gezinsondersteuning (PGO) samen met een Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV). Hiermee wil het CJG voorkomen dat problemen verder oplopen bij stressvolle gezinnen waar GGZ-problematiek speelt.

De gemeente Ede heeft na de zomer opdracht gegeven het project PGO-GGZ op te zetten in een samenwerking met Icare Thuisbegeleiding. Vanaf oktober 2023 kunnen verwijzers en inwoners van Ede die zich niet kunnen aanmelden, hier gebruik van maken.

Vanuit het doel van ondersteunen van GGZ-begeleiding 

Het doel van dit project is ondersteunend te zijn in de grote vraag op het gebied van GGZ-begeleiding mede veroorzaakt door de coronaperiodes. En ook de gezinnen sneller en preventief te bereiken, de wachtlijsten bij de GGZ te verkorten en problemen minder te medicaliseren. Tijdens de begeleiding biedt de ambulant begeleider uitvoering aan het product PGO en de SPV aan het GGZ vraagstuk. Beide professionals staan in nauw contact met elkaar.

PGO is een praktisch en voorliggend product wat vrijwillig en laagdrempelig bereikbaar is voor gezinnen met kinderen van 0-23 jaar. PGO biedt bovendien maatwerk en is flexibel. Uren en frequentie staan niet vast, er wordt gekeken naar de vraag en behoefte van de betrokkene(n). Met dit project PGO-GGZ wordt het preventieve, laagdrempelige en praktische product van PGO gecombineerd met de deskundigheid van een SPV op het gebied van GGZ.

Het project PGO-GGZ in Ede is in oktober 2023 gestart en loopt gedurende 2 jaar. Lees meer informatie over dit project.