Doorgaan naar inhoud
Zoeken
Waar bent u naar op zoek?
Bekijk onze veelgestelde vragen.
Menu
Artikel gepubliceerd op 9 maart 2023

Oplossingsgericht en Systeemgericht Werken resulteert in kwalitatieve begeleiding

Werken met beproefde methodes en voortdurende professionalisering is waar Icare Thuisbegeleiding voor staat als het gaat om leveren van kwalitatieve begeleiding. Wij signaleren kansen die bijdragen aan het behalen van dit doel en grijpen deze aan om zodoende onze cliënten passende en effectieve begeleiding te bieden. Nu en in de toekomst, waarbij wij flexibel zijn in de mogelijk veranderende hulpvragen die cliënten hebben.
 

Sinds 2022 zijn wij daarom in gesprek met Zwiers & Kroezen voor het aangaan van een structurele samenwerking op het gebied van Oplossingsgericht en Systeemgericht Werken. Het eerste moment waarop we onze medewerkers hebben meegenomen op dit thema vond plaats in september 2022. Het was tevens de aftrap van een meerjarenplan om deze manier van werken in te bedden in onze organisatie en werkwijze.
 

Meerjarenplan borgt continuïteit van onze kwalitatieve begeleiding

Vanaf 2023 tot en met 2025 volgen alle ambulant begeleiders, coördinatoren en het ondersteunende team de SKJ-geaccrediteerde training Oplossingsgericht Werken en Systeemgericht Werken. Hiermee investeren we in het blijvend uitdagen van onze medewerkers, in de kwaliteit van onze dienstverlening en in passende begeleiding aan de cliënt.  

De trainingsdagen worden gegeven door meerdere trainers van Zwiers & Kroezen. Dit is een trainingsbureau dat sinds 1996 basis -en maatwerktrainingen verzorgt voor het onderwijs, zorg en dienstverlening. Zij zijn gespecialiseerd in communicatie en bejegening met als doel optimaal in contact zijn met de ander.

Voor medewerkers én cliënten van Icare Thuisbegeleiding sluit dit volledig aan op de visie cliënt in de regie waarbij de cliënt, door het in contact zijn met de begeleider, zich gehoord voelt en het vertrouwen krijgt om zelf de verantwoordelijkheid te nemen waar dat (weer) kan.  
 

Eigen regie vanuit samensturing

Begin april start de eerste groep medewerkers met de training Oplossingsgericht Werken, daarna volgt aansluitend Systeemgericht Werken. Medewerkers kunnen zelf bepalen in welk van de drie jaar zij de trainingen volgen. Want niet alleen de cliënt is bij ons in de regie, ook de medewerkers zelf. Dit vanuit het gedachtengoed samensturing.