Doorgaan naar inhoud
Zoeken
Waar bent u naar op zoek?
Bekijk onze veelgestelde vragen.
Menu
Artikel gepubliceerd op 19 april 2022

Eigen geaccrediteerd SKJ praktijkprogramma voor coördinatoren

Onze organisatie werkt continue aan een hogere kwalitatieve dienstverlening richting onze cliënten en netwerkpartners. Vóór de samenvoeging van de ambulante teams van De Trans en de thuisbegeleiders van Icare Verpleging & Verzorging, waren nog niet alle coördinatoren SKJ-geregistreerd. En daarmee kon er nog niet worden voldaan aan de strenge kwaliteitseisen. Onze gedragswetenschappers hebben daarom een praktijkprogramma voor het SKJ opgesteld om alle coördinatoren versneld SKJ-geregistreerd te krijgen. Dit programma is ter goedkeuring ingediend bij het SKJ én inmiddels ook geaccrediteerd. Hierdoor zijn de coördinatoren die nog niet geregistreerd waren, nu wel SKJ-geregistreerd. Binnen een jaar hebben zij ons eigen praktijkprogramma gevolgd en afgerond. 

In het praktijkprogramma staan onder andere scholing, het opdoen van praktijkervaring en individuele werkbegeleiding centraal. Belangrijke elementen in het praktijkprogramma zijn professionele standaarden (beroepscode, ethiek en tuchtrecht), meervoudige partijdigheid binnen de hulpverlening en het inoefenen van onze methodieken. Hiermee hebben we een grote stap gezet in de borging van de kwaliteit van de begeleiding binnen de kaders van de Jeugdwet. 

SKJ staat voor Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Het SKJ is hét beroepsregister voor jeugdprofessionals in Nederland. Als onafhankelijke uitvoeringsorganisatie zijn zij verantwoordelijk voor de wettelijke registratie van hbo- of wo-opgeleide jeugdprofessionals die werken in complexe en risicovolle situaties. SKJ toetst of jeugdprofessionals voldoen aan de criteria voor (her)registratie en onderhouden een stelsel van professioneel toezicht. Daarbij hebben zij altijd oog voor de mens achter de professional.