Doorgaan naar inhoud
Zoeken
Waar bent u naar op zoek?
Bekijk onze veelgestelde vragen.
Menu
Artikel gepubliceerd op 27 april 2023

Anders leren en samenwerken in regionale kenniswerkplaats onbegrepen gedrag

In Drenthe werken we met een grote groep van ketenpartners aan een subsidie aanvraag bij ZonMw. Deze aanvraag is gedaan om een regionale kenniswerkplaats onbegrepen bedrag te starten. De betrokken partijen zijn GGD, Hanze hogeschool, MEE, Inbegrepen, VNN, Lentis, gemeenten, Actium,  Zilveren Kruis en Espria. Vanuit Espria werken de zorgmaatschappijen Icare Thuisbegeleiding, de Trans, GGZ Drenthe en Icare Verpleging & Verzorging hier aan mee.

Bestaande kennis en netwerken verbinden

De aanleiding van het opzetten van de kenniswerkplaats is omdat we ervaren dat te veel mensen zich alleen voelen staan in hun ervaring met of ondersteuning bij onbegrepen gedrag. Zo is de aanwezige wetenschappelijke en praktijkkennis versplinterd en wordt er nog te weinig gebruik gemaakt van ervaringskennis. Ook is samenwerken over domeinen heen best taai en daarbij zijn partijen nog sterk gericht op incidenten, maar te weinig op preventie.  

Het doel van de kenniswerkplaats is om bestaande kennis en netwerken te verbinden, (collectieve) ervaringskennis te benutten, praktische kennisproducten waar nodig te ontwikkelen, ontmoeting te faciliteren en een effectieve samenwerking over domeinen heen.
 

Voorbereiding op de aanvraag

Betrokken ketenpartners hebben een gezamenlijke visie opgesteld met doelen en uitgangspunten. Hierover volgt later meer informatie. Er wordt nu gewerkt aan een plan hoe we deze visie met elkaar kunnen uitwerken in projectlijnen en inbedden in een lerend netwerk.

De subsidie aanvraag wordt in mei bij ZonMw ingediend. ZonMw is een organisatie die onder andere onderzoeken en vernieuwingen in de gezondheid, zorg en welzijn financiert. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, kan de kenniswerkplaats in Drenthe met inwoners, hulpverleners, ervaringsdeskundigen, onderzoekers en studenten voor vier jaar aan de slag.