Menu

Samenwerking met gemeenten

Fundamenteel in onze werkwijze is de samenwerking tussen cliënt, gemeenten, andere betrokken lokale organisaties en begeleider waarbij de regie zoveel mogelijk bij de cliënt ligt. Onze focus ligt op het versterken van de zelfredzaamheid van cliënten door aanleren, verbeteren en vasthouden van (nieuwe) vaardigheden. 
 

Begeleiding op maat

Omdat elke cliënt een eigen ondersteuningsvraag heeft, maken we samen met de cliënt een plan op maat. We werken met realistische doelen en verwachtingen van en naar elkaar welke zijn vastgelegd in het begeleidingsplan. Dit plan wordt regelmatig geëvalueerd. Als blijkt dat de gewenste situatie eerder behaald is of wanneer een cliënt voldoende draagkracht heeft om zelf de laatste stappen te zetten, schalen wij eerder af. Bijvoorbeeld van intensieve begeleiding naar een lichtere vorm of overdracht naar het voorliggend veld. 

We werken vanuit gelijkwaardigheid en verbinding met de cliënt en onze netwerkpartner(s). Een zelfde manier van werken hebben wij als medewerkers onderling ook. 

Contact opnemen voor mogelijkheden
 

Samenwerkende gemeenten