Menu

Samenwerkingen

Onze visie is dat je samen verder komt. Iedere schakel in een netwerk levert een eigen meerwaarde. De nauwe samenwerking met netwerkpartners is belangrijk vanuit de juiste ondersteuning op de juiste plek én een gedeelde verantwoordelijkheid. Met als doel optimale zelfredzaamheid van de cliënt te realiseren. 

Partners worden door Icare Thuisbegeleiding bij diverse vraagstukken betrokken. Tijdens een begeleiding en daarbuiten door in gesprek te gaan en te blijven. Op deze manier maken we optimaal gebruik van elkaars kennis en mogelijkheden in het belang van de cliënt én houden we de begeleiding betaalbaar en toegankelijk. 
 

Intensieve samenwerking

Icare Thuisbegeleiding werkt intensief samen met Icare Jeugdgezondheidszorg, Icare Verpleging & Verzorging en met De Trans waar dit de mogelijkheden voor de cliënt vergroot en deze hiermee instemt.
 

Icare Jeugdgezondheidzorg

Icare Jeugdgezondheidszorg (JGZ) ondersteunt (aanstaande) ouders bij het gezond en veilig opgroeien van hun kinderen. Met advies, ideeën, of hulp, bij alles wat maar belangrijk is bij het opvoeden en opgroeien.

Goede zorg creëer je samen. Daarom staan de regie en behoeften van ouders en kinderen centraal en geven professionals samen met ouders invulling aan de zorg. Icare JGZ werkt daarbij actief samen met gemeenten en netwerkpartners zoals Icare Thuisbegeleiding om de zorg zo optimaal mogelijk vorm te geven. Icare JGZ werkt in 13 gemeenten in Drenthe, Flevoland en op de Veluwe. 

Lees ook een voorbeeld uit de praktijk hoe een samenwerking eenvoudig tot stand komt.

Icare Jeugdgezondheidzorg

     

Icare Verpleging & Verzorging

Wanneer verpleging en verzorging thuis of in een verpleeg-of verzorgingshuis nodig is, biedt Icare V&V diverse oplossingen. Met zo'n 6.000 medewerkers bieden zij zorg die het aansluit op de individuele behoeften van hun klant. Icare V&V streeft naar bevordering van het welzijn en de zelfredzaamheid van haar klanten zodat zij zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven kunnen behouden.

Icare V&V biedt een veelvoud aan diensten op het gebied van verzorging en verpleging. Wanneer zij constateren dat hun zorg over kan gaan in begeleiding thuis, wordt in overleg met de klant, Icare V&V en Icare Thuisbegeleiding de thuisbegeleiding gestart. Zo kan de zorg worden afgeschaald en overgedragen worden aan thuisbegeleiding om weer grip te krijgen op de praktische zaken thuis. 

Icare Verpleging & Verzorging

     

De Trans

De Trans biedt zorg en diensten aan mensen met een verstandelijke beperking. Zij helpen volwassenen en kinderen op allerlei vlakken. Van wonen met 24 uurs zorg en begeleiding, logeerzorg en dagbesteding. Ook bij De Trans is de hulp die gegeven wordt gebaseerd op wat de cliënt wel kan en zelf graag wil kunnen. 

De Trans begeleidt ruim 1.300 cliënten in de provincies Drenthe, Groningen en Overijssel. Ongeveer 1.275 medewerkers zetten zich dagelijks in om de zorg en begeleiding voor cliënten zo goed mogelijk te organiseren. 

De Trans

     

Lokale samenwerkingen

Naast bovenstaande overkoepelende samenwerkingen, werkt Icare Thuisbegeleiding ook lokaal met verschillende instanties. Denk aan GGZ, CJG, huisarts, maatschappelijke opvang, welzijnswerk, bewindvoering, vrijwilligersorganisaties en andere zorgaanbieders. 
 

GGZ

De GGZ biedt hulp bij psychische vraagstukken aan ouderen, volwassenen, kinderen en jongeren. Met meerdere GGZ-instellingen, waaronder GGZ Drenthe, werkt Icare Thuisbegeleiding nauw samen. We bieden begeleiding die goed aansluit op het einde van een behandeling en overleggen, met instemming van de cliënt, als er meer nodig is dan begeleiding. 
 

GGZ

   

Centrum voor Jeugd en Gezin

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is een netwerk van organisaties die samen advies en ondersteuning geven aan kinderen, jeugdigen, jongeren en hun gezinnen en professionals die met gezinnen werken. Het CJG is dé plek waar ouders, verzorgers, kinderen en jongeren tot 23 jaar terechtkunnen met vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien en verzorging.

Het CJG werkt nauw samen met deskundigen op het gebied van jeugd (zoals artsen, logopedisten, pedagogen) en lokale partners (zoals Icare Thuisbegeleiding) uit de wijk ten behoeve van het vroeg signaleren van opvoedvraagstukken of gericht op ondersteuning aan gezinnen.

Centrum voor Jeugd en Gezin