Menu

Praktische gezinsondersteuning met GGZ problematiek

Jeugdigen (0-23 jaar) en gezinnen met vragen op het gebied van geestelijke gezondheid en opvoeding kunnen laagdrempelige, praktische en preventieve begeleiding van ons ontvangen. De ambulant begeleider werkt intensief samen met de sociaal psychologisch verpleegkundige. Deze  ondersteuning is vrijwillig, maatwerk en past zich aan op de behoeften die er zijn bij de jeugdige en het gezin. 

In samenwerking en overleg met de betrokkenen worden haalbare doelen gesteld. Inhoudelijke doelen van de interventie kunnen zijn: 

  • Ontlasting van de ouders/verzorgers 
  • Structureren van het dagelijks leven 
  • Normaliseren van gedrag en situatie 
  • Stabiliseren en daarmee het voorkomen van een verwijzing naar de GGZ 
  • Overbrugging tot inzet behandeling bij de GGZ
  • Als vervolg op de behandeling bij de GGZ als afschaling 
  • In samenwerking met behandeling voor toepassing in het dagelijks leven 

Aanmelden via verwijzer

Heeft u een cliënt die in aanmerking komt voor ondersteuning dan kunt u het aanmeldformulier downloaden door op onderstaande knop te klikken. Na het invullen, kunt u het formulier mailen naar midzuidveluwe@icaretbg.nl. Een van onze collega’s neemt dan binnen 2 werkdagen contact met u op. 

Download het aanmeldformulier


Na aanmelding wordt er gestart met triage, waarin de sociaal psychologisch verpleegkundige samen met de gezinscoach op huisbezoek gaat. De sociaal psychologisch verpleegkundige stelt na dit gesprek een signaliseringsplan en doelen op. Door het stellen van deze doelen wordt helder wat er van het systeem, betrokkenen en van praktische gezinsondersteuning en sociaal psychologisch verpleegkundige verwacht wordt. 

Sociaal psychologisch verpleegkundige als sparringpartner

Na start zijn de afspraken tussen het gezin, sociaal psychologisch verpleegkundige en de gezinscoach helder. Vanaf dat moment verschuift de sociaal psychologisch verpleegkundige naar de achtergrond en is betrokken als sparringpartner voor de gezinscoach. Elke 6 weken is een gesprek waar de sociaal psychologisch verpleegkundige bij aansluit voor evaluatie. 

Naast gezamenlijke huisbezoeken is er gemiddeld eenmaal per twee weken inhoudelijk overleg/intervisie over casuïstiek tussen de gezinscoach, de sociaal psychologisch verpleegkundige, een psychiater (Monique Verburg van Praktijk Licht-R) en een gedragswetenschapper (Ellen Kreunen, CJG Ede). Dit overleg kan gebruikt worden om casuïstiek door te nemen zodat de gezinscoach weer door kan of dat er echt verwezen moet worden naar de GGZ. 

Door dit overleg hopen we met name de vraag naar GGZ-trajecten vanuit het voorliggende veld te doen afnemen en kan het de gemeente meer inzicht geven op de GGZ-vragen vanuit het voorliggende veld. 
 

GGZ als behandelaar, ambulante begeleiding gericht op de praktische begeleiding

Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om in gezinnen samen te werken waarbij een GGZ organisatie zich richt op de behandeling en thuisbegeleiding op de begeleiding. Wanneer de behandelfase in een eindfase komt schaalt GGZ af. Vanuit deze interventie blijft er overleg over het gezin. GGZ bewaakt hierbij de psychiatrische en systeemcontext en thuisbegeleiding zorgt voor bestendiging van de geboden kaders die zijn ontstaan vanuit de behandelcontext. Wanneer nodig is het mogelijk om in de ruimere schil van samenwerking andere disciplines te betrekken van GGZ die nodig zijn om hypotheses te duiden.

Uitgangspunt is zorg op maat in de thuissituatie. Door aansluiting in het gezinsysteem wordt snel duidelijk wat speelt en wat er nodig is om snel te kunnen handelen en welke hulpverlening het meest effectief is. 
 

Doel van de interventie

Deze preventieve interventie is bedoeld om effectief samen te werken binnen gezinnen en ondersteunend te zijn aan de grote vraag naar GGZ-begeleiding, mede veroorzaakt door de coronaperiodes. Met deze interventie vullen we de leemte die diverse disciplines hebben aangegeven te missen in het voorliggende veld. Denk aan de school maatschappelijk werker, jeugdmaatschappelijk werker en de POH/ specialistisch ondersteuning jeugd bij huisartsen. 

Het effect in het gezin is snelle en effectieve hulp, die door de triage passend is bij de vraag en kan worden op- en afgeschaald wanneer de situatie hierom vraagt. Ook staan kinderen/jongeren niet, zonder enige vorm van ondersteuning/begeleiding op de wachtlijst van de GGZ en kan door middel van deze interventie overbrugging geboden worden tot behandeling. Hiermee dragen we bij aan het ontschotten binnen het sociale domein. 
 

Vragen?

Het is mogelijk om vooraf telefonisch te overleggen met team Ede over een eventuele aanmelding via telefoonnummer op 0522 277 598. Of neem contact op via het contactformulier.