Menu

Aanmelden voor verwijzers

Bent u verwijzer in de eerste of tweedelijnszorg en wilt u iemand aanmelden voor begeleiding via Icare Thuisbegeleiding? Wij staan voor u klaar. U kunt contact opnemen met het team van de gemeente waar de hulpvrager woont. Op dit moment hebben wij geen wachtlijst. 

Afbeelding: contact

Hulp bij problemen thuis

Onze ambulant begeleiders helpen bij verschillende problemen en situaties, zoals:

  • Schulden
  • Moeite de huishouding op orde te houden
  • Problemen met de opvoeding
  • Verslaving
  • Psychische ziekte
  • Dementie
  • Autisme
  • Licht verstandelijke of lichamelijke beperking
  • Niet aangeboren hersenletsel (NAH)


Klik voor de in- en exclusiecriteria