Menu

Betaalbare en toegankelijke begeleiding

Onze specialistische begeleiding is gericht op het terugkrijgen van een optimaal haalbare zelfstandigheid in de thuissituatie van onze cliënten. De begeleiding is van tijdelijke aard. We schalen in overleg met de cliënt en netwerkpartners af waar dat kan om de begeleiding betaalbaar en toegankelijk te houden. 

Wij zien de mens met zijn levensuitdagingen en eigen regie als volwaardig onderdeel van de maatschappij waarin we ons begeven. Onze begeleiding is gericht op het verbeteren van de het menselijk vermogen om met fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan. 
 

Dit is Icare Thuisbegeleiding

•    Wij gaan uit van wat wel kan 
•    Wij leggen de regie waar mogelijk bij de cliënt
•    Wij werken vanuit gelijkwaardigheid en verbinding
•    Wij hebben een realistische kijk op in- en uitstroom
•    Wij ontwikkelen en sluiten aan op het netwerk van de cliënt
•    Wij werken vanuit beproefde kwalitatieve methodes
 
Ik wil samenwerken vanuit mijn gemeente

Ik wil samenwerken vanuit een andere instantie

Download de folder