Menu

Persvragen

Afdeling Communicatie is verantwoordelijk voor de interne- en externe communicatie van Icare Thuisbegeleiding. Stuur een mail met je vraag of opmerking naar teamcommunicatie@icare.nl.


Om de privacy van cliënten en medewerkers te waarborgen, is het niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van Icare Thuisbegeleiding:
■  opnamen te maken in gebouwen of op terreinen van Icare Thuisbegeleiding;
■  terreinen of gebouwen van Icare Thuisbegeleiding te betreden met ingeschakelde opnameapparatuur (onder opnameapparatuur wordt verstaan alle vormen van beeld- en geluidsregistratie).