Menu

Hier doen wij het voor

Icare Thuisbegeleiding begeleidt mensen naar een optimaal haalbare zelfstandigheid in de thuissituatie. In samenspraak met cliënt en netwerkpartners schalen we af waar dat kan en schalen we alleen op waar nodig. Zo houden we onze begeleiding betaalbaar en toegankelijk. 
 

Wij werken vanuit deze kernwaarden

Open
We vertellen het hele verhaal, ook waar we zelf nog verbeterslagen willen maken. Vanuit vertrouwen zijn we eerlijk en kwetsbaar.

Eigen regie
Waar iemand de verantwoordelijkheid kan nemen, nemen wij die niet. Dit geldt voor cliënten, collega’s en netwerkpartners. Bij de begeleiding is eigen regie het uitgangspunt.  

Samen
Wij handelen vanuit verbondenheid met alle betrokkenen en onszelf. We zijn ons bewust dat goede begeleiding nooit alleen tot stand komt. 

Lerend 
We dagen uit en faciliteren het bereiken van de uitdaging. Fouten horen bij leren. Met lef experimenteren we. We reflecteren op ons handelen en vragen actief feedback om te verbeteren. 
 

Onze zienswijze: Jij en ik. Samen WIJ

WIJ zien de mens, zijn levensuitdagingen en zijn regie als onderdeel van de maatschappij waarin we ons bewegen. In de begeleiding én het werk staan we naast elkaar, zijn we gelijkwaardig en ligt de focus op wat goed gaat. Zo gaan WIJ voor passende begeleiding om ieders bijdrage haalbaar en betaalbaar te houden. 

Zo willen wij deze zienswijze bereiken