Menu

Het ontstaan

De organisatie is ontstaan uit de samenvoeging, per 1 januari 2022, van de thuisbegeleiding van Icare en de ambulante teams van De Trans. Hiermee wordt de brede inzet van Icare gecombineerd met de specialismen autisme en licht verstandelijke beperkingen van De Trans.

Icare Thuisbegeleiding is een wendbare organisatie die volledig is gespecialiseerd in begeleiding bij cliënten thuis. We investeren continue in kwaliteit van de begeleiding en medewerkers om zo de beste partner in de begeleiding van kwetsbare mensen en gezinnen te zijn en te blijven.
 

Voor wie, waarom en waar?

Icare Thuisbegeleiding biedt passende begeleiding bij cliënten thuis:

  • op het gebied van opvoedondersteuning
  • aan mensen met een psychische en/of sociale kwetsbaarheid;
  • aan mensen met een licht verstandelijke beperking;
  • en aan mensen met autisme en/of dementie.

Het doel van de begeleiding is gericht op een optimaal haalbare zelfstandigheid in de thuissituatie van de cliënt. De focus ligt op wat de cliënt wél kan. De vraag van de cliënt staat centraal en de regie ligt, in principe, bij de cliënt. Icare Thuisbegeleiding gebruikt beproefde methodes en werkt systeem- en oplossingsgericht.

Wij zijn actief van Groningen tot op de Veluwe en van Lelystad tot aan Emmen en werken intensief samen met aanbieders van behandelingen om de zorg toegankelijk te houden. De financiering van onze begeleiding valt onder de WMO, de Jeugdwet, gemeentelijke subsidies of de Wlz. Icare Thuisbegeleiding is onderdeel van Espria

Neem contact op