Menu

Project PGO-GGZ in gemeente Ede is van start

Afbeelding: PGG

In maart is er een aanmeldstop door Pro Persona Connect aangekondigd voor Jeugd-GGZ in Ede. De wachtlijsten voor de behandeling van deze doelgroep lopen hiermee op. Het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) heeft aangegeven dat zij een tijdelijke oplossing zien in de laagdrempelige inzet van thuisbegeleiders/Praktische Gezinsondersteuning (PGO) samen met een Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV). Hiermee wil het CJG voorkomen dat problemen verder oplopen bij stressvolle gezinnen waar GGZ-problematiek speelt.

De gemeente Ede heeft nu opdracht gegeven dit project PGO-GGZ op te zetten in een samenwerking met Icare Thuisbegeleiding.  

Doel en uitvoering

Het doel van dit project is ondersteunend te zijn in de grote vraag op het gebied van GGZ-begeleiding mede veroorzaakt door de coronaperiodes. En ook de gezinnen sneller en preventief te bereiken, de wachtlijsten bij de GGZ te verkorten en problemen minder te medicaliseren. Tijdens de begeleiding biedt de ambulant begeleider uitvoering aan het product PGO en de SPV aan het GGZ vraagstuk. Beide professionals staan in nauw contact met elkaar.

PGO is een praktisch en voorliggend product wat vrijwillig en laagdrempelig bereikbaar is voor gezinnen met kinderen van 0-23 jaar. PGO biedt bovendien maatwerk en is flexibel. Uren en frequentie staan niet vast, er wordt gekeken naar de vraag en behoefte van de betrokkene(n). Met dit project PGO-GGZ wordt het preventieve, laagdrempelige en praktische product van PGO gecombineerd met de deskundigheid van een SPV op het gebied van GGZ.

Het project PGO-GGZ in Ede start is in oktober 2023 gestart en loopt gedurende 2 jaar. Heb je hierover vragen dan kan je contact opnemen met de locatie Ede. 

Ik wil hier meer informatie over