Menu

Eigen geaccrediteerd SKJ praktijkprogramma voor coördinatoren

Kwalitatieve dienstverlening

Onze organisatie werkt continue aan een hogere kwalitatieve dienstverlening richting onze cliënten en netwerkpartners. Vóór de samenvoeging van de ambulante teams van De Trans en thuisbegeleiders van Icare Verpleging & Verzorging waren nog niet alle coördinatoren SKJ-geregistreerd. En daarmee kon er nog niet worden voldaan aan de kwaliteitseisen. De gedragswetenschappers hebben daarom een praktijkprogramma voor het SKJ opgesteld om alle coördinatoren versneld SKJ-geregistreerd te krijgen. Dit programma is ter goedkeuring ingediend bij het SKJ én inmiddels ook geaccrediteerd. Hierdoor zijn de coördinatoren die nog niet geregistreerd waren, nu wel SKJ-geregistreerd. Binnen een jaar hebben zij ons eigen praktijkprogramma gevolgd en afgerond. 

In het prakijkprogramma staan onder andere scholing, het opdoen van praktijkervaring en individuele werkbegeleiding centraal. Belangrijke elementen in het praktijkprogramma zijn professionele standaarden (beroepscode, ethiek en tuchtrecht), meervoudige partijdigheid binnen de hulpverlening en het inoefenen van onze methodieken. Hiermee hebben we een grote stap gezet in de borging van de kwaliteit van de begeleiding binnen de kaders van de Jeugdwet.