Menu

Nieuws

Start pilot met hoofdaanbieder Dokter Schoonmaak in Emmen
25 januari 2024

In februari start Icare Thuisbegeleiding een pilot van een half jaar in een samenwerking met hoofdaanbieder Dokter Schoonmaak in Emmen. Een zestal cliënten krijgen momenteel zowel schoonmaakondersteuning vanuit Dokter Schoonmaak, als begeleiding vanuit Icare Thuisbegeleiding. Tijdens de pilot schalen wij alleen bij deze zes cliënten &e...

Lees meer
Officiële opening Drentse kenniswerkplaats onbegrepen gedrag
21 november 2023

In kwartaal 2 van 2023 heeft een grote groep van netwerkpartners een subsidie aanvraag bij ZonMw ingediend om een regionale kenniswerkplaats onbegrepen bedrag te starten. Deze subsidie is goedgekeurd. De opening van de kenniswerkplaats onbegrepen gedrag vond begin november plaats in Beilen. Icare Thuisbegeleiding is één van de betrokken partijen.

Lees meer
Project PGO-GGZ in gemeente Ede is van start
13 november 2023

In maart is er een aanmeldstop door Pro Persona Connect aangekondigd voor Jeugd-GGZ in Ede. De wachtlijsten voor de behandeling van deze doelgroep lopen hiermee op. Het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) heeft aangegeven dat zij een tijdelijke oplossing zien in de laagdrempelige inzet van thuisbegeleiders/Praktische Gezinsondersteuning (PGO) samen met ee...

Lees meer
Anders leren en samenwerken in regionale kenniswerkplaats onbegrepen gedrag
27 april 2023

In Drenthe werken we met een grote groep van ketenpartners aan een subsidie aanvraag bij ZonMw. Deze aanvraag is gedaan om een regionale kenniswerkplaats onbegrepen bedrag te starten. De betrokken partijen zijn GGD, Hanze hogeschool, MEE, Inbegrepen, VNN, Lentis, gemeenten, Actium,  Zilveren Kruis en Espria. Vanuit Espria werken de zorgmaatsch...

Lees meer
Succesvolle pilot met het Leger des Heils wordt vervolgd
18 april 2023

Icare Thuisbegeleiding en de ambulante jeugdtak van het Leger des Heils zijn in januari 2022 een samenwerkingspilot gestart in de zuidelijke Drentse gemeentes. De pilot is gericht op consultatie en af- en opschalen met een warme overdracht. Het doel hiervan is voor cliënten passende hulp te regelen en/of cliënten in contact te brengen ...

Lees meer
Oplossingsgericht en Systeemgericht Werken resulteert in kwalitatieve begeleiding
9 maart 2023

Werken met beproefde methodes en voortdurende professionalisering is waar Icare Thuisbegeleiding voor staat als het gaat om leveren van kwalitatieve begeleiding. Wij signaleren kansen die bijdragen aan het behalen van dit doel en grijpen deze aan om zodoende onze cliënten passende en effectieve begeleiding te bieden. Nu en in de toekomst,...

Lees meer
Icare Thuisbegeleiding getroffen door beveiligingsincident Nedap
26 oktober 2022

Icare Thuisbegeleiding is één van de zorgorganisaties die is getroffen door een beveiligingsincident bij Carenzorgt.nl van Nedap. Nedap heeft meteen maatregelen genomen. Helaas kon niet worden voorkomen dat ook informatie van cliënten van Icare Thuisbegeleiding is gedownload uit het zorgportaal Carenzorgt. Op dinsdag 25 oktober w...

Lees meer
Icare Thuisbegeleiding heeft vermelding op HKZ certificaat Icare
1 september 2022

Woensdag 31 augustus had Icare Thuisbegeleiding een HKZ audit. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorgsector. Jaarlijks wordt onafhankelijk de kwaliteit van onze zorglevering getoetst door een extern bureau. Met elkaar zijn we er in het eerste half jaar vanaf de start van de samenvoeging al in geslaagd om een vermelding te krijgen ...

Lees meer
Nieuwe aanbestedingen voor Icare Thuisbegeleiding in 2022
5 mei 2022

Icare Thuisbegeleiding heeft zich dit jaar voor het eerste vanuit de nieuwe organisatie kunnen inschrijven op diverse aanbestedingen Wmo en Jeugd. Wij zijn vanaf 1 januari 2022 ontstaan uit de samenvoeging van de thuisbegeleidingsteams van Icare en de ambulante teams van De Trans. Door deze samenvoeging kan Icare Thuisbegeleiding een brede groep me...

Lees meer
Eigen geaccrediteerd SKJ praktijkprogramma voor coördinatoren
19 april 2022

Bij Icare Thuisbegeleiding moeten alle coördinatoren geregistreerd zijn bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Met deze SKJ-registratie garandeert Icare Thuisbegeleiding aan jeugdigen, ouders en opdrachtgevers dat zij de juiste ervaring, kennis en vaardigheden van onze coördinatoren kunnen verwachten, om kwalitatieve begeleiding te bieden in gezins- en opvoedingssituaties.   

Lees meer