Menu

Wat kan je verwachten

Aanmelden 
Heb jij onze begeleiding nodig? Neem dan contact op met jouw gemeente om te bespreken op welke gebieden hulp nodig is. Thuisbegeleiding valt namelijk onder de verantwoordelijkheid van de gemeente waar je ingeschreven staat. Zij zorgen voor jouw aanmelding

Of je in aanmerking komt voor onze begeleiding is afhankelijk van het beleid van jouw gemeente. Kom je in aanmerking dan kijken we welke begeleider bij jou past. De klik tussen jou en de begeleider is belangrijk voor de voortgang en het succes van de begeleiding. 

Intakegesprek 
Voordat je met de begeleiding start, krijg je eerst een intake gesprek. De coördinator en/of de ambulant begeleider van het Icare Thuisbegeleiding team gekoppeld aan jouw gemeente komt bij jou thuis.

Soms is het handig dat ook andere (zorg)organisatie(s) uit de omgeving betrokken worden. Dit is altijd na akkoord van jou. Dit kan helpend zijn in een goede start van de begeleiding. Met alle betrokkenen kijken we naar de mogelijkheden om je weer op weg te helpen. 

Praktisch en positief 
De begeleiding die jij krijgt is persoonlijk en laagdrempelig. En altijd vanuit een begripvolle, gelijkwaardige en positieve houding. Denk bijvoorbeeld aan vragen als 'Waar wil je naartoe werken' en 'Waar word jij gelukkig(er) van'. Jullie kijken naar jouw mogelijkheden. Je krijgt handvatten om toe te werken naar een situatie waarbij jij je goed voelt. Zo krijg je meer zelfvertrouwen en wordt het leven weer fijn. 

Ook wanneer er dingen in het leven zijn die niet meer over gaan, zoek je met de begeleider naar manieren om hiermee om te gaan. Ook dan kijken we naar wat wél kan en krijg je praktische tips om je sterker en zelfverzekerder te voelen. Jouw leven is de moeite waard. 

Samen in jouw omgeving
Begeleiding is vaak maar voor een bepaalde periode nodig omdat jouw zelfredzaamheid steeds meer toeneemt. Toch kan het leven op een later moment weer lastig zijn en kan je opnieuw niet lekker in je vel komen te zitten. Dan is het fijn om een vangnet te hebben. Daarom kijken we ook hoe jouw omgeving actief en structureel kan ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan familie, mantelzorgers, vrijwilligers in jouw buurt, buurthuizen, sociale werkplaatsen e.d.

Samen versterken we jouw basis, jouw sociale netwerk en kijken naar de mogelijkheden die bij jouw situatie aansluiten. Met als resultaat een handig vangnet in je eigen omgeving waar je op terug kan vallen wanneer dat nodig is.

 

Je staat er niet alleen voor

Je kan ook direct met ons contact opnemen. Wij geven je handvatten voor jouw aanmelding bij jouw gemeente. Op de pagina contact vind je het email adres en telefoonnummer van het Icare Thuisbegeleiding team per gemeente. Kies jouw gemeente en stuur een mail of neem telefonisch contact op via het vermelde telefoonnummer. 

Ik neem graag contact op
 

 

Wel of geen eigen bijdrage?

Voor het inzetten van ondersteuning en begeleiding kunnen gemeenten een eigen bijdrage aan je vragen. Heb jij een eigen bijdrage dan hoor je de hoogte hiervan voordat we starten. Zo weet je waar je aan toe bent.