Menu

Cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang

Als je te maken hebt met onvrijwillige zorg (de Wet zorg en dwang, Wzd), heb je recht op bijstand door een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon Wzd. De Wzd geldt voor mensen met een verstandelijke beperking, psychogeriatrische aandoening (zoals dementie), voor mensen met het syndroom van Korsakov, de ziekte van Huntington of niet-aangeboren hersenletsel.

Het uitgangspunt is dat Icare Thuisbegeleiding geen onvrijwillige zorg inzet, tenzij het risico op een onveilige situatie te groot is. Dit betekent dat er begeleiding geboden mag worden waar jij, als cliënt, het niet mee eens bent. Maar dit mag alleen als alle alternatieven zijn onderzocht en er geen alternatieve mogelijkheden zijn. 

Wanneer er sprake is van onvrijwillige begeleiding en je hebt daar vragen over, of een klacht, dan kan je contact opnemen met de cliëntvertrouwenspersoon Wzd. Zij luisteren naar jou en geven informatie en uitleg over jouw rechten. Ze helpen jou bij de klacht. 
 

Wie kan je benaderen?

Voor de regio’s waar Icare Thuisbegeleiding werkzaam is, zijn de volgende cliëntenvertrouwenspersonen actief:

Contract met De Trans
Wanneer je begeleiding ontvangt van Icare Thuisbegeleiding en nog een contract hebt met De Trans: 
Frank Andriesse
Tel. 06 825 316 76
frankandriesse@quasir.nl 

Groningen/Drenthe - Quasir
Ingrid de Jager
Tel. 06 82517952
ingriddejager@quasir.nl
www.stichtingquasircvp.nl
 
Overijssel – LSR
Overijssel en Gelderland voor de gemeenten Hattem, Elburg, Oldebroek, Nunspeet, Harderwijk, Ermelo, Putten
Lonneke Bremekamp
Tel. 06 155 805 47
l.bremekamp@hetlsr.nl
www.hetlsr.nl
 
Gelderland – Adviespunt Zorgbelang
Voor de gemeenten Ede, Wageningen, Scherpenzeel, Barneveld en Nijkerk
Sabrina Scalzotto
Tel. 06 304 568 93
sabrinascalzotto@zorgbelangcvp.nl

Voor de gemeente Renkum
Marjon de Grave
Tel. 06 304 859 20
marjondegrave@zorgbelangcvp.nl

Algemeen
088 929 40 99
www.adviespuntzorgbelang.nl
 
Flevoland – Zorgstem Vertrouwenspersonen
Marijke Mulder
Tel. 06 360 746 48
m.meijer@zorgstem.nl
www.zorgstemvertrouwenspersonen.nl

Cliëntvertrouwenspersoon AKJ

Ben je jonger dan 18 jaar en heb je vragen of klachten over onze hulp en wil je hierover praten met iemand van buiten Icare Thuisbegeleiding? Dan kan je contact opnemen met een onafhankelijke vertrouwenspersoon Jeugd. Hij/zij luistert naar je verhaal, informeert je over je rechten en zoekt samen met jou naar oplossingen. Ook kan de vertrouwenspersoon je helpen bij het schrijven en indienen van een klacht. 

Het Advies- en klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) en Zorgbelang voeren de functie vertrouwenspersoon in samenwerking uit. 
 

Contact

De vertrouwenspersoon is te bereiken via: 

Tel. 088 555 10 00 
Mail info@akj.nl 
Klik voor meer informatie of chat op www.akj.nl