Menu

Waarin kan jij hulp krijgen

De begeleiding vindt bij jou, in je eigen thuisomgeving, plaats. Hoe de begeleiding er precies uitziet en hoe lang deze duurt, hangt af van je persoonlijke situatie. Het uitgangspunt is dat jij de regie houdt en dat we uitgaan van wat jij kan. Samen met de ambulant begeleider werk je aan je persoonlijke doelen. Dit kan zijn het vergroten van je zelfstandigheid, ontdekken hoe je jouw leven zin geeft en bij het vinden van de balans tussen inspanning en ontspanning.

Het doel is om samen jouw zelfredzaamheid te vergroten. Dat betekent dat je zoveel mogelijk zelf doet en, eventueel, met (permanente) hulp van familie, vrienden, buren en/of vrijwilligers. De vraag die wij centraal stellen is: Wat kan je zelf, wat kunnen je belangrijkste naasten betekenen, en wat kan onze begeleiding daar nog aan toevoegen? 

Komt één of meer van onderstaande situaties jou bekend voor? Klik hier om te lezen wat je kan verwachten wanneer jij je wilt aanmelden.    

 

Jouw gezinssituatie

Afbeelding: Opvoedondersteuning

Laagdrempelige, praktische en psychosociale begeleiding gericht op gezin, jeugd, opvoeden en relatie(s) met als doel weer in balans te zijn met het gezin en/of jezelf. 

Opvoeding
Elke ouder of verzorger heeft wel eens vragen over de opvoeding van zijn of haar kind. Het opvoeden kent behoorlijk wat uitdagingen, zeker wanneer er thuis problemen zijn. Dan is tijdelijke begeleiding die praktische handvatten biedt een oplossing. Bijvoorbeeld door het vergroten van de opvoedingsvaardigheden of inzicht krijgen in ontwikkelingsfases van kinderen. Of door het samen aanbrengen van structuur en rust in huis. Of hoe de opvoeding (makkelijker) te combineren met het huishouden en werk. Lees het praktijkvoorbeeld

Relaties
Als relaties binnen en buiten het gezin niet lekker lopen, kan je gevoelens als somberheid, angst, onmacht en eenzaamheid ervaren. Deze gevoelens kunnen invloed hebben op jouw functioneren. In de begeleiding ligt de focus op het herstellen van relatie(s) en het vergroten van de communicatieve vaardigheden. We bespreken samen hoe je jezelf en het gezin de ruimte kan geven om te groeien. 

Normen en waarden 
Wij werken vanuit respect voor jouw normen en waarden en die van de andere gezinsleden. En tonen dit ongeacht jouw sociale of economische situatie, levensbeschouwing, politieke overtuiging, opleiding, afkomst, geaardheid, sekse of leeftijd. We werken met het hele gezin toe naar een oplossing die het beste werkt voor zowel het kind als de ouder of verzorger. 

     

Jouw geestelijke gezondheid

     

Jouw dagelijkse leven

Afbeelding: foto folder thuisbegeleiding

Laagdrempelige en praktische begeleiding gericht op verschillende levensgebieden. Bijvoorbeeld bij vragen gericht op administratie, communicatie, de geestelijke gezondheid, het dagelijks leven, je netwerk. 

Heb jij dagelijks voorkomende handelingen of taken die je lastig vindt?
Je laat aan je begeleider jouw manier van aanpak zien, waarna je samen gaat oefenen om dit makkelijker te maken. Zo ga jij er minder tegenop zien, krijg je meer zelfvertrouwen en gaat het steeds een stapje makkelijker. Door het nadoen, het samen doen en herhalen van de voor jou nieuwe of spannende stappen, leer je gemakkelijk (nieuwe) vaardigheden aan. 
Ook ontdek je wat je grenzen zijn en hoe je jou grenzen aan kan geven. 

Tijdelijke of permanente begeleiding
Begeleiding is in de meeste gevallen voor een bepaalde periode nodig, totdat jij het vertrouwen hebt teruggevonden en je hebt ervaren dat het je ook zonder begeleiding lukt. Ontvang je begeleiding vanuit een Wlz (Wet langdurige zorg) indicatie dan kan de begeleiding blijvend of terugkerend zijn. 

Jouw netwerk
Bij de begeleiding kan jouw omgeving actief betrokken worden. Dit kunnen familieleden zijn, mantelzorgers, vrijwilligers in jouw buurt, buurthuizen, sociale werkplaatsen en vergelijkbare (vrijwilligers) organisaties zijn. Hun bijdrage kan zijn steunen, motiveren, meedenken, luisteren naar je zorgen of helpen bij wat jij wilt bereiken. Zo bouw je aan een eigen sterk sociaal netwerk waar je op terug kan vallen als het iets minder met je gaat. 

  

Jij en je licht verstandelijke beperking

   

Contact

Heb je hulp nodig om te bepalen of begeleiding jou kan helpen? 

Neem vrijblijvend contact op