Menu

Wat doet de ambulant begeleider voor jou

De ambulant begeleider komt bij jou thuis wanneer je een hulp- of ondersteuningsvraag hebt. Jouw begeleider staat naast jou en laat de regie zoveel mogelijk bij jou. Samen brengen jullie je situatie in kaart waarna er een begeleidings- of stappenplan volgt.

Het kan voorkomen dat er ook andere organisaties in de gemeente - zoals het sociaal wijkteam, het Centrum voor Jeugd en Gezin, maatschappelijk werk en sociale instanties - betrokken zijn of worden. Alleen met jou toestemming, vanuit de positie van cliënt, delen wij informatie met derden. Jij hebt dan ook toestemming gegeven welke informatie dit betreft.   
 

Het begeleidingsplan

Na de intake stel je samen met de begeleider het begeleidingsplan op. In dit plan staan jouw persoonlijke doelen en hoe jullie gezamenlijk aan die doelen gaan werken. Ook spreek je samen af wat voor jou belangrijk is bij de begeleiding. Dit zet je ook in het plan. Op deze manier weet je wat je aan elkaar hebt en wordt het ook echt jouw plan waarmee jij de stappen op weg naar de verandering zet. Het plan vormt de route van jouw begeleiding.   
 

Het veranderproces

Afbeelding: SR130412wijkverpl101

De ambulant begeleider geeft jou ondersteuning tijdens het hele veranderproces. Dit betekent dat je geholpen wordt bij het nemen van beslissingen die nodig zijn om tot verandering te komen. Jij beslist waar je wilt beginnen en samen met de begeleider zet je jouw plan in werking. 

Dit doet de begeleider door bijvoorbeeld samen met jou een situatie te oefenen. Of door het nabespreken van acties die jij hebt ondernomen. Je bespreekt dan hoe het gegaan is en wat je eventueel anders zou willen doen. Daardoor maak jij het tot iets van jezelf. Het wordt jouw nieuwe of veranderde gedrag waardoor je het ook vasthoudt. 

Video Home Training is bijvoorbeeld een bewezen methode bij verandering in opvoeding. De ouder(s) krijgt door het terugkijken van de opnames inzicht in wat er gebeurt in de communicatie met het kind. Door dit te analyseren weet de ouder wat hij/zij kan veranderen in de communicatie en benadering zodat het kind zich weer goed kan ontwikkelen.

Vergeet niet dat er moed en vertrouwen nodig is om te veranderen en over de angst van 'niet lukken' heen te stappen. In alle gevallen werkt de begeleider vanuit gelijkwaardigheid, luistert zonder een oordeel te hebben en staat naast je. Je krijgt de oprechte aandacht. 
 

Jouw eigen kracht hervinden

De ambulant begeleider is zich bewust van de fases die jij doorloopt om tot een blijvende gewenste situatie te komen. Het (h)erkennen van deze fases speelt een belangrijke rol in jouw ondersteuning want zo ga jij weer je eigen kracht en kunnen ervaren. Dit motiveert jou om zelf naar oplossingen te gaan zoeken om je problemen aan te pakken. Wanneer dit weer lukt, bouwen we de begeleiding af zodat jij straks weer zelfstandig door het leven kan.  

Wat kan je verwachten van de begeleiding?