Menu

Wil jij lid worden van de cliëntenraad van Icare Thuisbegeleiding?

Jouw medezeggenschap (als cliënt van Icare Thuisbegeleiding) over onderwerpen die onze cliënten aangaan, vinden wij belangrijk. Daarom werken we aan een cliëntenraad voor Icare Thuisbegeleiding. We zoeken nieuwe leden. Op deze pagina lees je wanneer en hoe je lid kunt worden en wat er van je verwacht wordt.  
 

Wat is een cliëntenraad?

Een cliëntenraad is een groep (ex) cliënten, familieleden of mensen die maatschappelijk betrokken zijn bij de Icare Thuisbegeleiding cliënt. Als vormen samen een raad die opkomt voor de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten van Icare Thuisbegeleiding. De cliëntenraad overlegt regelmatig met de directeur over het beleid. Als lid van de cliëntenraad heb je instemmingsrecht. Samen met de andere leden kan je goedkeuring of afkeuring geven over de werkwijze van de organisatie. Denk bijvoorbeeld aan een aanpassing in  de klachtenregeling of over het toevoegen een nieuwe doelgroep cliënten. Naast het instemmingsrecht heb je ook een adviesrecht. De directeur vraagt bijvoorbeeld aan de leden advies over belangrijke wijzigingen in of voor de organisatie.

De cliëntenraad van Icare Thuisbegeleiding bestaat uit minimaal drie leden en één voorzitter. Eén van de leden van de cliëntenraad vertegenwoordigd Icare Thuisbegeleiding in de centrale cliëntenraad van Espria.

Ben jij de persoon die wij zoeken?

Voor de nieuwe cliëntenraad van Icare Thuisbegeleiding zoeken wij naar betrokken en gemotiveerde leden met doorzettingsvermogen. Je kan een cliënt van Icare Thuisbegeleiding zijn of bijvoorbeeld een ouder of partner van een cliënt zijn.

Als lid of als voorzitter van de cliëntenraad vragen wij het volgende van jou:

 • Je bent een cliënt van Icare Thuisbegeleiding of een ouder/partner van een cliënt van Icare Thuisbegeleiding.
 • Je bent in staat om onderscheid te maken tussen cliëntenbelang en de belang(en) van Icare Thuisbegeleiding.
 • Je hebt affiniteit met onze doelgroep (LVG, Niet aangeboren hersenletsel, autisme, dementie, psychosociale kwetsbaarheid, AZC). 
 • Je beschikt over sociale en communicatieve vaardigheden.
 • Je kan omgaan met vertrouwelijke informatie.
 • Je bent in staat om inhoudelijke beleidsnotities te lezen en hierover een mening te vormen vanuit cliëntenperspectief.

Voor de rol van voorzitter gelden een aantal extra eisen:

 • Je kan leiding kunnen geven aan de vergadering.
 • Je hebt het vermogen om de leden te stimuleren tot een bijdrage.
 • Je bent in staat om een functionele samenwerkingsrelatie met directie op te bouwen.
 • Je bent in staat zijn om de belangen van de cliëntenraad te behartigen. 
 • Je kan de cliëntenraad extern vertegenwoordigen.
 • Je bent in staat om overzicht en inzicht te (ver)krijgen in de ontwikkelingen binnen Icare Thuisbegeleiding.

Voor beide rollen is het van belang dat je voldoende tijd hebt om enkele uren per maand te besteden aan voorbereiding of uitzoekwerk. Specifieke kennis op een bepaald terrein is wenselijk; bijvoorbeeld financieel-economische, juridische, beleidsmatige en/of administratieve kennis. Daarnaast ben je, naar verwachting, één keer per zes weken aanwezig bij de vergadering van de cliëntenraad. Als lid van de cliëntenraad vertegenwoordig je de cliënten in het gehele werkgebied. Van Groningen tot en met de Veluwe en van Flevoland tot en met Emmen.

Enthousiast geworden? Vul het formulier dan snel in. 

Ik meld mij aan als lid
 

Selectieprocedure

Heb jij interesse als lid van de cliëntenraad Icare Thuisbegeleiding? Vul dan het formulier in. Op basis van deskundigheid en belangstelling vindt er eerst een selectie plaats.

Wordt jij geselecteerd dan word je uitgenodigd voor een gesprek in Meppel. Op basis van dit gesprek nemen wij het besluit om je tot lid te benoemen. De benoeming wordt bevestigd door middel van een schriftelijke overeenkomst tussen jou en Icare Thuisbegeleiding. De leden van de cliëntenraad worden benoemd voor een periode van vier jaar. De leden kunnen na vier jaar één keer worden herbenoemd. Je bent dus minimaal vier jaar lid of maximaal twee keer vier jaar.  

De cliëntenraad heeft ook een voorzitter nodig. Bij het invullen van het formulier kan je aangeven of jouw voorkeur uitgaat naar de rol van voorzitter. Op voordracht van de cliëntenraad Icare Thuisbegeleiding wordt dan een voorzitter uit het midden van de cliëntenraad benoemd.