Menu

Wil je gebruik maken van onze begeleiding?

Zoek je begeleiding voor jezelf of voor iemand anders? Hieronder lees je welke mogelijkheden er zijn en waar je naartoe kunt om te kijken of je begeleiding kan krijgen. 
 

Wet maatschappelijke ondersteuning

De gemeente geeft ondersteuning via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) met als doel dat inwoners zelfstandig blijven wonen. Kan je niet op eigen kracht zelfredzaam zijn dan kan je bij jouw gemeente terecht voor ondersteuning. Wanneer je je meldt voor het verzoek om ondersteuning, dan bekijkt jouw gemeente eerst je persoonlijke situatie. Op die manier bepalen zij welke ondersteuning het beste aansluit op jouw hulpvraag. Dit wordt ook wel maatwerkvoorziening genoemd. 

Aanvragen van Wmo loopt via het sociale wijkteam of het Wmo-loket. Dit verschilt per gemeente. Heb je vragen? Meer informatie over Wmo staat op de website van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.  

Afbeelding: MCT-3-01

     

Jeugdwet

Voor kinderen en jongeren is er de Jeugdwet. In deze wet is bijna alle zorg en ondersteuning geregeld voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor jeugdhulp vanuit de Jeugdwet met als doel dat jeugdigen veilig kunnen opgroeien. Jeugdzorgorganisaties helpen kinderen, jongeren en hun ouders daarbij. Soms is voor jeugd ook ondersteuning vanuit de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg voor jeugd of de Wmo jeugd aan de orde. 

De Jeugdwet bepaalt dat gemeenten bestuurlijk en financieel verantwoordelijk zijn voor alle vormen van jeugdhulp/-zorg. Lees veelgestelde vragen en antwoorden over (de rol van de gemeente) bij Jeugdwet op de website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.  

Afbeelding: logo-zorg-voor-de-jeugd

    

Wet langdurige zorg

De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen met een beperking of chronische ziekte die blijvend begeleiding nodig hebben om de zelfredzaamheid te bevorderen, behouden of te compenseren. De begeleiding richt zich op de lichamelijke, cognitieve en psychische mogelijkheden die de cliënt helpt om binnen de persoonlijke levenssfeer te functioneren. Denk aan het oefenen met vaardigheden of het aanbrengen van structuur in de dagelijks leven. Ook praktische ondersteuning is mogelijk. 

Om in aanmerking te komen voor Wlz-zorg is een verwijzing nodig van het CIZ. Meer informatie over Wlz en het aanvragen daarvan staat op de website van het Ministerie van Volksgezonheid, Welzijn en Sport. 

Afbeelding: Rijksoverheid

     

Ik wil graag hulp met aanmelden


Wil je meer informatie over wat je kan verwachten wanneer je kiest voor de begeleiding van Icare Thuisbegeleiding? 

Bekijk de informatiebrief voor cliënten