Menu

Cliënten: weer regie op het leven

Soms ontstaan er in de thuissituatie problemen die je alleen niet meer kunt oplossen. Bijvoorbeeld na een echtscheiding, bij de opvoeding of wanneer je financieel lastig rond kan komen. Weet dat je er niet alleen voor staat. Icare Thuisbegeleiding kan je helpen met praktische ondersteuning om weer grip te krijgen op het leven.

Ik wil graag hulp

Partners: betaalbaar en toegankelijke begeleiding

Onze specialistische begeleiding is (meestal) tijdelijk van aard en gericht op het terugkrijgen van een optimaal haalbare zelfstandigheid in de thuissituatie van onze cliënten. Wij werken intensief samen met aanbieders van behandelingen om de zorg toegankelijk te houden. De financiering van onze begeleiding valt onder de Wmo, de Jeugdwet, gemeentelijke subsidies en Wlz indicaties. 

Zo houden we het betaalbaar

Begeleiding dichtbij

Vind een thuisbegeleidingsteam
in jouw buurt.