Persvoorlichting

De afdeling Marketing & Communicatie is verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie van Icare. Onze marketing communicatie adviseurs beantwoorden uw vragen naar aanleiding van de actualiteit. Als u een interview wilt afnemen, legt de afdeling Marketing & Communicatie contact met medewerkers en klanten van Icare.

Regels fotografie, film en geluid
Om de privacy van bewoners, cliënten en medewerkers te waarborgen, is het niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van de afdeling Marketing & Communicatie:
Opnamen te maken in gebouwen of op terreinen van Icare
Terreinen of gebouwen van Icare te betreden met ingeschakelde opnameapparatuur
Onder opnameapparatuur wordt verstaan alle vormen van beeld- en geluidsregistratie.


Contact opnemen
Stuur een mail met uw vraag of opmerking naar communicatie@icare.nl of bel met Icare Zorgcentrale 0900 88 33 (bereikbaar 24 uur per dag, 7 dagen per week).

Ongeldige invoer Veld mag niet leeg zijn